Quản lý KD Dược >>

Hướng dẫn về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thực hành tốtCông văn số 10534/QLD-KD ngày 07/6/2018 của Cục Quản lý Dược gửi các Sở Y tế tỉnh, thành phố trựcthuộcTW; Các cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc về việc Hướng dẫn về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt

File đính kèm :
0534_QLD_KD.pdf

Các tin khác