Đăng ký thuốc >>

Quyết định ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành thuốc có hiệu lực 03 năm tại Việt Nam- Đợt 161 bổ sungQuyết định số 253/QĐ-QLD ngày 24/4/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành thuốc có hiệu lực 03 năm tại Việt Nam- Đợt 161 bổ sung.

File đính kèm :
253_QĐ_QLD.pdf

Các tin khác