Quản lý chất lượng thuốc >>

Đính chính công văn số 6406/QLD-CL ngày 11/4/2018Ngày 11/4/2018 Cục Quản lý Dược đã có công văn số 6406/QLD-CL thông báo không được buôn bán, sử dụng thuốc mang tên Nhức khớp tiêu bại hoàn, trên nhãn ghi "Nhức khớp TIÊU BẠI HOÀN - CSĐND ĐẠI AN - 40 TRẦN PHÚ - BA ĐÌNH - HN". Sau khi đối chiếu các tài liệu liên quan, mẫu nhãn sản phẩm, Cục Quản lý Dược có công văn số 7191/QLD-CL ngày 19/4/2018 xin được đính chính thông tin về tên sản phẩm như sau: "không được buôn bán, sử dụng thuốc mang tên Nhức khớp tê bại hoàn, trên nhãn ghi "Nhức khớp TIÊU BẠI HOÀN - CSĐND ĐẠI AN - 40 TRẦN PHÚ - BA ĐÌNH - HN".

File đính kèm :
7191_QLD_CL.pdf