Đăng ký thuốc >>

Cập nhật Thông tư số 07/2017/TT-BYT ban hành danh mục thuốc kê đơnCông văn số 6477/QLD-ĐK ngày 13/4/2018 của Cục Quản lý Dược gửi các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc nghiên cứu kỹ quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc không kê đơn; chủ động rà soát, cập nhật và bổ sung phần hồ sơ hành chính, thông tin sản phẩm trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc đang thẩm định chưa được cấp giấy đăng ký lưui hành hoặc phê duyệt thay đổi, bổ sung.

File đính kèm :
6477_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác