Quản lý chất lượng thuốc >>

Thực hiện Luật dược số 105/2016/QH13 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017Công văn số 945/BYT-QLD ngày 12/02/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ; Các cơ sở kinh doanh, đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc về việc thực hiện Luật dược số 105/2016/QH13 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017.

File đính kèm :
45_BYT_QLD.pdf

Các tin khác