Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (CV số 16048/QLD-ĐK)Công văn số 16048/QLD-ĐK ngày 11/10/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký. Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nọi dung đối với 01 thuốc đã được công bố kèm theo công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017 của Cục Quản lý Dược

File đính kèm :
_16048_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác