Thanh tra Dược và MP >>

Quyết định tạm ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt NamQuyết định số 442/QĐ-QLD ngày 06/10/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc do Công ty Samik Pharmaceutical Co., Ltd sản xuất ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi toàn bộ các thuốc trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này; Ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thuốc do Công ty Samil Pharmaceutical Co., Ltd sản xuất, đứng tên đăng ký trong thời gian 24 tháng. Lý do: Thuốc được sản xuất không đúng theo địa chỉ hồ sơ đăng ký. 

File đính kèm :
_442_QĐ_QLD.pdf

Các tin khác