Công bố nguyên liệu >>

Đính chính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (CV số 16040/QLD-ĐK)Công văn số 16040/QLD-ĐK ngày 10/10/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký. Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn này thay thế nội dung đối với 01 thuốc đã công bố kèm theo công văn số 10388/QLD-ĐK ngày 19/7/2017 của Cục Quản lý Dược

File đính kèm :
_16040_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác