Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng kýCông văn số 13933/QLD-ĐK ngày 08/9/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký. Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn này thay thế nội dung đối với 04 thuốc đã được công bố kèm theo công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 09/8/2017 của Cục Quản lý Dược.

File đính kèm :
13933_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác