Thanh tra Dược và MP >>

Thông tin các cơ sở bị xử phạt hành chính từ ngày 01/8/2017 đến nayCục Quản lý Dược ban hành các Quyết định về xử phạt vi phạm chính đối với các Công ty: Quyết định số 296/QĐ-XPVPHC ngày 15/8/2017 xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Philavida; Quyết định số 302/QĐ-XPVPHC ngày 17/8/2017 xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Best World Việt Nam; Quyết định số 323/QĐ-XPVPHC ngày 23/8/2017 xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Hà Lan; Quyết định số 324/QĐ-XPVPHC ngày 23/8/2017 xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Hà; Quyết định số 325/QĐ-XPVPHC ngày 23/8/2017 xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần dược phẩm Green.

File đính kèm :
T_XPVPHC.pdf

Các tin khác