Thông tin đấu thầu >>

Công bố cơ sở xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU- GMP đợt 51 và các hồ sơ đề nghị công bố đợt 51 không đạtNgày 25/8//2017, Cục Quản lý Dược có công văn số 12957/QLD-CL gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc công bố các cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 51; Công văn số 12956/QLD-CL gửi các đơn vị có hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình đợt 51

File đính kèm :
PICS_Đợt51.rar

Các tin khác