Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng kýCông văn số 12562/QLD-ĐK và số 12563/QLD-ĐK ngày 18/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký. Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn số 12562/QLD-ĐK thay thế nội dung đối với 01 thuốc đã công bố kèm theo công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017 của Cục Quản lý Dược; Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn số 12563/QLD-ĐK thay thế nội dung đối với 02 thuốc đã được công bố kèm theo công văn số 3570/QLD-ĐK ngày 27/3/2017 và công văn số 2492/QLD-ĐK ngày 06/3/2017 của Cục Quản lý Dược.

File đính kèm :
DCNL_12562_12563.rar

Các tin khác