Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng kýCông văn số 12236/QLD-ĐK ngày 15/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký. Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn này thay thế nội dung đối với 05 thuốc đã được công bố kèm theo công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017, công văn số 21380/QLD-ĐK ngày 28/10/2016, công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược

File đính kèm :
12236_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác