Công bố nguyên liệu >>

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐKCông văn số 12170/QLD-ĐK ngày 14/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục 01 nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu.

File đính kèm :
12170_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác