Công bố nguyên liệu >>

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐKNgày 14/8/2017, Cục Quản lý Dược có công văn số 12171/QLD-ĐK, số 12172/QLD-ĐK và số 12173/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

File đính kèm :
CBNL_12171_12172_12173.rar

Các tin khác