Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐKCông văn số 11690/QLD-ĐK ngày 09/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK. Nội dung đính đính này thay thế nội dung đối với 03 thuốc đã được công bố kèm theo công văn số 21380/QLD-ĐK ngày 28/10/2016 và công văn số 2492/QLD-ĐK ngày 06/3/2017 của Cục Quản lý Dược.

File đính kèm :
11690_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác