Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng kýCông văn số 11691/QLD-ĐK ngày 09/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký. Nội dung đính chính này thay  thế nội dung đối với 50 thuốc đã công bố kèm theo các công văn số 8473/QLD-ĐK ngày 20/6/2017, số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017, số 21380/QLD-ĐK ngày 28/10/2016, số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016, số 2492/QLD-ĐK ngày 06/3/2017 của Cục Quản lý Dược.

File đính kèm :
11691_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác