Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của các thuốc trong nước đã được cấp SĐKCông văn số 11142/QLD-ĐK ngày 01/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của các thuốc trong nước đã được cấp SĐK. Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn này thay thế nội dung đối với 27 thuốc đã được công bố kèm theo công văn số 8473/QLD-ĐK ngày 20/6/2017, 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2017 của Cục Quản lý Dược

File đính kèm :
Dinh_chinh_NL_11142.rar

Các tin khác