Công bố nguyên liệu >>

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐKCông văn số 10947/QLD-ĐK ngày 28/7/2017 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu (theo danh mục đính kèm)

File đính kèm :
10947_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác