Thông tin đấu thầu >>

Công văn cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh TĐSHCông văn số 4231/BYT-QLD ngày 27/7/2017 của Bộ Y tế thông báo một số thông tin cập nhật Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học đã công bố các Đợt 4, Đợt 6, Đợt 8, Đợt 12, Đợt 14, Đợt 15

File đính kèm :
4231_BYT_QLD.pdf

Các tin khác