Thông tin đấu thầu >>

Quyết định công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh TĐSH - Đợt 17Quyết định số 3412/QĐ-BYT ngày 27/7/2017 của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 17 gồm 18 thuốc

File đính kèm :
3412_QĐ-BYT.pdf

Các tin khác