Thanh tra Dược và MP >>

Ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốcCông văn số 10759/QLD-TTra ngày 25/7/2017 về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thuốc do Công ty Hubei Merryclin Pharmaceuticals Co., Ltd sản xuất, đứng tên đăng ký trong thời gian 02 năm kể từ ngày 18/7/2017. Lý do: cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ kỹ thuật mà không dựa trên cơ sở nghiên cứu hoặc sản xuất thực tế của cơ sở sản xuất.

File đính kèm :
10759_QLD-TTra.pdf

Các tin khác