Công bố nguyên liệu >>

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐKCông văn số 10800/QLD-ĐK ngày 26/7/2017 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhật khẩu (danh mục đính kèm).

File đính kèm :
DM_QLĐB_26.7.2017.rar

Các tin khác