Công bố nguyên liệu >>

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của các thuốc trong nước đã được cấp SĐK (công bố bổ sung)Công văn số 10388/QLD-ĐK ngày 19/7/2017 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc (trừ các nguyên liệu được kiểm soát đặc biệt) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (công bố bổ sung) theo danh mục đính kèm.

File đính kèm :
CBNL_CV10388_QLD_ĐK.rar

Các tin khác