KK&KKL thuốc SX TN >>

Danh mục các thuốc trong nước đã kê khai giá nhưng chưa hợp lý, đã có văn bản của Cục Quản lý Dược.Danh mục các thuốc trong nước đã kê khai giá nhưng chưa hợp lý, đã có văn bản của Cục Quản lý Dược.