Thông tin đấu thầu >>

Công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 50 và các hồ sơ đề nghị công bố đợt 50 không đạtNgày 09/6//2017, Cục Quản lý Dược có công văn số 8028/QLD-CL gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc công bố các cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 50; Công văn số 8029/QLD-CL gửi các đơn vị có hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình đợt 50

File đính kèm :
PICS_Dot50.rar

Các tin khác