Thông tin đấu thầu >>

Quyết định công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 17Quyết định số 1843/QĐ-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 17) gồm 21 thuốc.

File đính kèm :
1843_QD_BYT.pdf

Các tin khác