Thông tin đấu thầu >>

Danh sách các thuốc, các cơ sở sản xuất vi phạm chất lượng Đợt 18Công bố danh sách các thuốc, các cơ sở sản xuất vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi - Đợt 18

File đính kèm :
DS_thuốc_VPCL_Đợt1-18.pdf

Các tin khác