Công bố nguyên liệu >>

Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK từ năm 2007 đến năm 2014Công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trong các năm 2007 đến 2014 (số đăng ký còn hiệu lực)

File đính kèm :
bo_truoc_01.07.2014.rar

Các tin khác