Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng kýCông văn số 4590/QLD-ĐK ngày 11/4/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đối với 02 thuốc đã được công bố kèm theo công văn số 2492/QLD-ĐK ngày 06/3/2017 và công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược

File đính kèm :
4590_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác