Công bố nguyên liệu >>

Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK từ Đợt 145 đến Đợt 157 (công bố bổ sung)Công văn số 3570/QLD-ĐK ngày 27//2017 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK từ Đợt 145 đến Đợt 157 (công bố bổ sung)

File đính kèm :
CBNL_Dot145_Dot157.rar

Các tin khác