Thông tin đấu thầu >>

Công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 48 và các hồ sơ đề nghị công bố đợt 48 không đạtNgày 22/3/2017, Cục Quản lý Dược có công văn số 3314/QLD-CL gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc công bố các cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 48; Công văn số 3315/QLD-CL gửi các đơn vị có hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình đợt 48

File đính kèm :
Công_bố_PICS_Đợt_48.rar

Các tin khác