Thông tin đấu thầu >>

Công văn bổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh TĐSHCông văn số 538/QLD-CL ngày 18/01/2017 của Cục Quản lý Dược thông báo về việc xem xét hồ sơ đề nghị công bố thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học của doanh nghiệp, bao gồm: Danh mục hồ sơ công bố thuốc có tài liệu chứng minh TĐSH cần bổ sung, giải trình; và Danh mục hồ sơ công bố thuốc có tài liệu chứng minh TĐSH không đạt yêu cầu.

File đính kèm :
BSHSCB_thuocTĐSH_Đợt.15.rar

Các tin khác