Thông tin đấu thầu >>

Công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 46 và các hồ sơ đề nghị công bố đợt 46 không đạtNgày 23/12/2016, Cục Quản lý Dược có công văn số 25043/QLD-CL gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc công bố các cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 46; Công văn số 25044/QLD-CL gửi các đơn vị có hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình đợt 46

File đính kèm :
_PICS_Đợt46.rar

Các tin khác