Công văn chung >>

Báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh việnCông văn số 24456/QLD-GT ngày 14/12/2016 của Cục Quản lý Dược gửi các Bệnh viện/Viện trực thuộc Bộ Y tế đề nghị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua, bán thuốc trong năm 2016 tại cơ sở bán lẻ thuốc

File đính kèm :
_24456_QLD_GT.pdf