Thông tin đấu thầu >>

Tổng hợp kết quả trúng thầu của các Bệnh viện Trung ương, Sở Y tế các tỉnh thành phố, Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố năm 2016Tổng hợp kết quả trúng thầu của các Bệnh viện Trung ương, Sở Y tế các tỉnh thành phố, Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố năm 2016

File đính kèm :
_Tong_hop_KQTT_2016.rar

Các tin khác