Công bố nguyên liệu >>

Công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước cấp SĐK đợt 153Công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước cấp SĐK đợt 153 (kèm theo công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược)

File đính kèm :
CBNL_Dot.153.rar

Các tin khác