Quản lý KD Dược >>

Quyết định về việc rút giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt NamQuyết định số 6539/QĐ-BYT và 6539/QĐ-BYT ngày 01/11/2016 của Cục Quản lý Dược về việc rút Giấy phép hoạt động về thốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam đối với Công ty Medico Remedies Pvt Ltd và Công ty Marriott Labs Pvt., Ltd

File đính kèm :
_QD_RutGP.rar

Các tin khác