Công văn chung >>

Góp ý về quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnhThực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 85 Luật Dược năm 2016, Bộ Y tế đang triển khai xây dựng Thông tư quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại các cơ sở khánh bệnh, chữa bệnh. Đẻ có cơ sở xây dựng Thông tư, Cục Quản lý Dược có công văn số 20558/QLD-GT ngày 19/10/2016 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế góp ý về quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

File đính kèm :
_20558_QLD_GT.pdf