Quản lý mỹ phẩm >>

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩmCục Quản lý Dược ban hành công văn, quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm: Công văn số 20353/QLD-VP ngày 18/10/2016 đình chỉ lưu hành, thu hồi 04 mỹ phẩm không đạt chất lượng do Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng Nhung sản xuất; Công văn số 20499/QLD-MP và Quyết định số 506/QĐ-QLD ngày 19/10/2016 đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm, thu hồi 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Chloe - Love Story Eau de parfum Nature Spray) do công ty TNHH quốc tế Phước Mỹ chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

File đính kèm :
_DCMP.rar