Quản lý mỹ phẩm >>

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩmCông văn số 19905/QLD-MP và Quyết định số 499/QĐ-QLD ngày 12/10/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm và số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 03 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam chịu trách  nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và nhập khẩu

File đính kèm :
_DCMP.rar