Công văn chung >>

Triển khai hệ thống kê khai giá thuốc trực tuyếnCông văn số 18786/QLD-GT ngày 26/9/2016 của Cục Quản lý Dược gửi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc về việc triển khai hệ thống kê khai giá thuốc trực tuyến