Quản lý mỹ phẩm >>

Quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩmQuyết định số 361/QĐ-QLD ngày 19/8/2016 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi 76 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam

File đính kèm :
361_QD_QLD.pdf