Quản lý KD Dược >>

Quyết định về việc rút giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt NamQuyết định số 4126/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Cục Quản lý Dược về việc rút Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của Công ty Myungmoon Pharmaceutical., Ltd

File đính kèm :
4126_QD_BYT.pdf

Các tin khác