Quản lý mỹ phẩm >>

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩmCông văn số 13836/QLD-MP ngày 21/7/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm Wella Professionals Enrich Moisturizing Conditioner For Dry and Damaged Hair Fine/Normal, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp 114518/15/CBMP-QLD, ngày tiếp nhận 07/8/2015. Lý do đình chỉ lưu hành và thu hồi: mỹ phẩm lưu thông ghi thành phần công thức sản phẩm trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

File đính kèm :
13836_QLD_VP.pdf