Thanh tra Dược và MP >>

Tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốcCông văn số 11803/QLD-TTra ngày 24/6/2016 về việc ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc đối với Công ty MyungMoon Pharmaceutical., Ltd. Lý do: Công ty cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc không đúng theo quy định của pháp luật

File đính kèm :
11803_QLD_TTra.pdf

Các tin khác