Quản lý chất lượng thuốc >>

Công văn đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượngCục Quản lý Dược ban hành các công văn đình chỉ lưu hành: Công văn số 11891/QLD-CL ngày 27/6/2016 về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu Đinh lượng đối với thuốc Bột pha hỗn dịch uống Philtadol (Cefpodoxim 100mg), số lô: 15002, HD: 03/11/2017, SĐK: VD-22044-14 do Công ty TNHH Phil Inter Pharma sản xuất. Công văn số 11892/QLD-CL ngày 27/6/2016 về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan đối với thuốc viên nén bao phim Rom-150 tablets (Roxithromycin 150mg), số lô: ZET1709, NSX: 22/7/2014, HD: 21/7/2017, SĐK: VN-17178-13 do Công ty Zee Laboratories (India) sản xuất, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 (tên mới là Công ty CPDP Trung ương Coduphar) nhập khẩu. Công văn số 12599/QLD-CL ngày 04/7/2016 về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan đối với thuốc Bột pha hỗn dịch uống Ceferaxim 125 (Cefuroxime 125mg), số lô: 173316001, HD: 05/01/2018, SĐK: VN-11733-11 do Công ty Vintanova Pharma Pvt Ltd (India) sản xuất, Công ty CP Dược Đại Nam nhập khẩu

File đính kèm :
CVDinhchi.rar

Các tin khác