Thanh tra Dược và MP >>

Tăng cường kiểm tra, giá sát việc nhập khẩu, kinh doanh sử dụng nguyên liệu làm thuốcNhằm tăng cường việc đảm bảo chất lượng thuôc sphucj vụ công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân, Cục Quản lý Dược có công văn số 10888/QLD-TTra ngày 17/6/2016 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở nhập khẩu, sản xuất thuốc về việc tăng cường kiểm tra, giá sát việc nhập khẩu, kinh doanh sử dụng nguyên liệu làm thuốc. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Cục Quản lý Dược để phối hợp.

File đính kèm :
10888_QLD_TTra.pdf

Các tin khác