Quản lý mỹ phẩm >>

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩmCông văn số 9611/QLD-MP và Quyết định số 243/QĐ-QLD ngày 09/6/2016 về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 02 sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng Purederm: ADS 342 Clean & Fresh Pelling Gel - số tiếp nhận phiếu công bố: 119133/15/CBMP-QLD, ngày cấp: 14/9/2015; ADS 313 Eye Puffiness Minimizing Patches "Gingko" - số tiếp nhận phiếu công bố: 113430/15/CBMP-QLD, ngày cấp: 11/8/2015 do Công ty TNHH Nhi An chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và nhập khẩu. Lý do đình chỉ và thu hồi: mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tên sản phẩm, tính năng ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

File đính kèm :
Phieu_CBMP.rar