Quản lý KD Dược >>

Văn bản hợp nhất thông tư hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trức tiếp với thuốcVăn bản số 03/VBHN-BYT ngày 24/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hợp nhất thông tư hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trức tiếp với thuốc

File đính kèm :
VBHN_so_03_ngay_24.05.16.doc

Các tin khác